به سایت انجمن مدیران کنترل کیفیت گیلان خوش آمدید.  

گالری تصاویر

دوره آموزشی کاربرد اکسل در کنترل کیفیت و آزمایشگاه

دوره آموزشی کاربرد اکسل در کنترل کیفیت و آزمایشگاه

برگزاری دوره آموزشی آشنایی مدیران کنترل کیفیت با وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات

برگزاری دوره آموزشی آشنایی مدیران کنترل کیفیت با وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات

برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی

برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی

برگزاری دوره آموزشی ایزو 9001

برگزاری دوره آموزشی ایزو 9001

 جلسه هم اندیشی مدیران آزمایشگاه های همکار استان گیلان

جلسه هم اندیشی مدیران آزمایشگاه های همکار استان گیلان

دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج به کمک نرم افزار Minitab

دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج به کمک نرم افزار Minitab

دوره آموزشی کنترل فرآیند آماری

دوره آموزشی کنترل فرآیند آماری

مجمع عادی سالیانه دوشنبه 26 آذر 97

مجمع عادی سالیانه دوشنبه 26 آذر 97

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره iso17025

برگزاری دوره iso17025

دوره گسترش عملکرد کیفیت

دوره گسترش عملکرد کیفیت

مجمع عادی سالانه

مجمع عادی سالانه

دوره آموزشی اقتصاد مهندسی

دوره آموزشی اقتصاد مهندسی

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

دوره تقلبات صنایع غذایی

دوره تقلبات صنایع غذایی

دوره نظارت بر ساختمانهای بتن آرمه

دوره نظارت بر ساختمانهای بتن آرمه

دوره آموزشی

دوره آموزشی

دوره آموزشی

دوره آموزشی

دفتر انجمن مدیران کنترل کیفیت

دفتر انجمن مدیران کنترل کیفیت

دیدار با نماینده رشت

دیدار با نماینده رشت

نمایشگاه

نمایشگاه

اطلاعیه ها

پیوندهای تصویری

نظرسنجی